Rauora: he kaupapa mauri ora ā-whānau.

I ahu mai a Rauora i te aroha mō Papatūānuku me te oranga ā-whānau.

Rauora was born from the love of Papatūānuku and wellbeing of whānau.

Ko wai mātou